Polyuretan – Effektiv isolering

Överallt där det ställs höga krav på effektiv isolering används polyuretan.

Kyl och frysskåp, husvagnar och fjärrvärmeledningar är exempel på detta. Tänk dig ett vanligt kylskåp med 100 l volym. Om man skulle isolera det med vanlig mineralull, och samtidigt behålla skåpets yttermått, så hade man bara fått en volym på 64 l vid samma isoleringsvärde!

Polyuretan luktar inte, krymper inte, spricker inte och är mindre känsligt för vindpåverkan än de flesta isoleringsmaterial. Om polyuretan ska utsättas för väder och vind krävs ett ytskydd.

Polyuretan har många värdefulla egenskaper. Låg vikt och styrka banar väg för lätta/tunna konstruktioner.Vid isolering av äldre fastigheter öppnar polyuretan möjligheter som är uteslutna för konventionella metoder för tilläggsisolering. På en vind eller i ett källarplan kan isoleringens tjocklek halveras med polyuretan– utan avkall på resultatet. Det ger centimetrar och decimetrar i ökad takhöjd och yta. Även komplicerade hålrum går enkelt att fylla ut. Klassiska draghål runt karmar och andra infogningar är enkla att täta.
Styv polyuretan med slutna celler innehåller förgasat halogenkolväte med 1/3 av luftens värmeledningstal.

Polyuretan isolerar därför nära dubbelt så bra som konventionella isoleringsmaterial.

Polyuretan framställs genom blandning av två flytande komponenter, polyalkohol (polyol) och polyisocyanat (MDI). Med hjälp av katalysatorer utvecklar blandningen kemisk värme som gör att inblandad drivgas (CO2) kokar.

Blandningen jäser och bildar på kort tid cellplast med miljontals små, slutna celler. Blandningen har en klibbig mellanfas som gör att god limning erhålls mot de flesta ytmaterial. Beroende på mängden drivgas jäser blandningen upp till 30 gånger sin volym. Uppjäsningstiden och cellplastens härdning bestäms av katalysatorer.

Här kan du också ladda ner våra material om polyuretan och våra tjänster!
Klicka på bilden för att ladda ner en pdf-fil.