Husisolering

I husisolering räknar vi in isolering av hus, lager, båtar, husbilar och bussar. Vi har även en ”Gör det själv” lösning.

Sprayisolering

Sprayisolering i hus sker på fri hand och passar på väggar och yttertaksisolering. Isopol AB använder endast sluten cell polyuretan till bostäder. Polyuretanet ger här centimeter i ökad takhöjd och minskad väggtjocklek, där annat material skulle ta mer plats.
Om ert hus har en krypgrund och om det finns utrymme går det att isolera underifrån. För att uppnå bästa effekt av isoleringen kräver det att trossbotten tas ner innan sprayning. Krypgrunden behöver  tillräckligt med plats för  att det ska gå att arbeta.

Polyuretan passar också till källarväggar och källargolv. Vill man gjuta betong över polyuretanet går det utmärkt. Polyuretan har en hög tryckhållfasthet. Tryckhållfasthet vid 10% deformation: ≥ 200 kPa.

Isoleringen minskar fuktpåverkan på konstruktioner och minskar dålig lukt.  Med polyuretan kommer vi att sänka era energikostnader samt att höja levnadsstandarden och trivsel.

Injektering

Injektering innebär att den flytande blandningen sprutas in i det hålrum som skall fyllas. Det passar bra i väggar och golv. Vi borrar små hål för att sedan fylla mellanrummet i väggar och golv med polyuretan. Detta motverkar problem både med kyla och drag. I injekteringssystem har polyuretanet en stor andel öppna celler som ger lågt jästryck. Detta system är speciellt framtaget just för injektering av hålrum i hus. Injektering kräver att det finns trossbotten eller hålrum för isoleringen att kunna expandera inom.

Båt, husbil och bussisolering

Om man vill bo året om i sin båt eller husbil kan en isolering vara till hjälp för att uppnå en behaglig och trivsam miljö. I ett arbetsfordon med temperaturkänsliga maskiner, vätskor och material hjälper isoleringen till att hålla skåpet i en önskad temperatur. Detta passar även för annan förvaring, till exempel byggcontainer.

När centimeter är viktiga, till exempel i husbåtar, finns inget annat alternativ än polyuretan, ett system som ger mycket isolering på liten yta. Till de här typen av objekt används också sprayisolering. Du kan läsa mer om sprayisolering i det tidigare stycket om lagerisolering.

Vi har också flera olika system där vi injekterar objektet med gjutskum. Gjutskum består av slutna celler och är mycket hårt och stabilt skum som kräver en form eller tomrum för  applicering. Konstruktionen behöver vara välbyggd och tåla högt jästryck och värme.

Gör det själv

Mindre arbeten med polyuretan kan ni utföra själv. Komponenterna blandas för hand och hälls i håligheter och formar. Isopol har olika system och för olika ändamål. System med slutna eller öppna celler finns tillgängligt. Denna metod är till för mindre isoleringar.

Vid ”handblandning” blandas komponenterna i lika delar för att sedan mixas ordentligt. Sedan hälls vätskan ut, som jäser färdigt på 15 till 25 sekunder. Proceduren genomförs flertalet gånger tills önskad mängd isolering uppnåtts. ”Gör det själv”- system passar till mindre arbeten som ackumulatortankar, kylskåp i båtar och kulvertar.

Handblandningssystem säljes i förpackningar från 2 x 1 liter till 2 x 250 liters fat.

Vi erbjuder även sprayisolering på burk.

Kontakta oss för mer information och beställning!

Uthyrning

Vi har polyuretanutrustning för uthyrning över en längre period. Vi tillhandahåller utrustning, utbildning samt material för att kunna genomföra polyuretanarbete. Detta riktar sig främst mot legotillverkning i mindre skala. Uthyrning kräver tekniskt kunnande, noggrannhet samt maskin- och materialkännedom.

Till toppen